Jedność Narodu organizuje cykl spotkań otwartych poświęconych najistotniejszym problemom życia narodowego.

Prezentowany tekst stanowi znacznie skróconą wersję sporządzonego na użytek Ministerstwa Edukacji Narodowej projekt pakietu reform edukacji polonistycznej, ujętych w szerszym kontekście pożądanych zmian w oświacie.
Prelegenci: Krzysztof Lewandowski, Adam Domaradzki 14.06.2016r. godz. 18:00 Dom Pielgrzyma "Amicus", przy Parafii Św. Stanisława Kostki na Żolibożu w Warszawie, ul. Hozjusza 2
Prelegenci: Dr. Aldona Ciborowska, Dr. Anna Pruska-Wiszniowska 24.05.2016r. godz. 18:00 Dom Pielgrzyma "Amicus", przy Parafii Św. Stanisława Kostki na Żolibożu w Warszawie, ul. Hozjusza 2
Niektóre ugrupowania polityczne w okresie kampanii wyborczej wysuwają, pozornie obiecujące, propozycje obniżek podatkowych po zwycięstwie wyborczym. Propozycje nagłaśniane publicznie, np. jako hasło wyborcze 3x15 czy 3x18 oznacza, że wszystkie trzy rodzaje głównych podatków płaconych w Polsce, tj. podatku od dochodów od osób prawnych (CIT), osób fizycznych (PIT) oraz podatku od towarów i usług (VAT) miałyby ujednoliconą stopę podatkową, po 15 czy po 18%. Wprowadzenie jednej czy drugiej stawki powoduje znaczące zmiany w polityce gospodarczej, podatkowej, finansowo-walutowej, a nawet w zagranicznej polityce ekonomicznej.